Does Folx work on Apple Silicon?

โœณ๏ธ Runs via Rosetta 2 translation with native support not reported to be in development

May also be known as Folx or Eltima Folx3

๐Ÿ“š Bundle Version History

com.eltima.Folx3

v5.27
๐Ÿ”ถ App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
๐Ÿ–ฅ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "BuildMachineOSBuild": "19H2",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleDisplayName": "Folx",
 "CFBundleDocumentTypes": [
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "torrent"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "BitTorrent Document",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSHandlerRank": "Owner",
   "LSItemContentTypes": [
    "org.bittorrent.torrent"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "folx"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "Folx Download file",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSTypeIsPackage": "YES"
  }
 ],
 "CFBundleExecutable": "Folx",
 "CFBundleGetInfoString": "Folx 3.0",
 "CFBundleIconFile": "folxicon",
 "CFBundleIdentifier": "com.eltima.Folx3",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "3.0",
 "CFBundleName": "Folx",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "5.27",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleURLTypes": [
  {
   "CFBundleURLName": "magnet URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "magnet"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Run scheduled tasks",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "rstf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Open at Login",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "oalf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Extension URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "openinfolx3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "Web site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "http",
    "https"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "FTP site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "ftp"
   ]
  }
 ],
 "CFBundleVersion": "13991",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12A7403",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "10.15.6",
 "DTSDKBuild": "19G68",
 "DTSDKName": "macosx10.15",
 "DTXcode": "1210",
 "DTXcodeBuild": "12A7403",
 "FRFeedbackReporter.defaultSender": "firstEmail",
 "FRFeedbackReporter.targetURL": "https://feedback.electronic.us/emailstore/submit.php?application=%@",
 "FolxExtensionsURL": "https://cdn.electronic.us/download/ext/folx/install/index2.html",
 "FolxFeaturesURL": "https://www.electronic.us/products/folx/#features",
 "FolxHelpURL": "https://helpdesk.electronic.us/folx",
 "FolxProductURL": "https://www.electronic.us/products/folx/",
 "FolxPurchaseURL": "https://www.electronic.us/products/folx/purchase/?utm_source=folx&utm_medium=software&utm_campaign=softwaretracking",
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.utilities",
 "LSHasLocalizedDisplayName": false,
 "LSMinimumSystemVersion": "10.12",
 "NSAppTransportSecurity": {
  "NSAllowsArbitraryLoads": true
 },
 "NSAppleEventsUsageDescription": "Folx needs to send Apple Events to control other applications.",
 "NSAppleScriptEnabled": true,
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright ยฉ 2022 Electronic Team, Inc. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSPrincipalClass": "FolxApplication",
 "NSServices": [
  {
   "NSMenuItem": {
    "default": "Download links with Folx"
   },
   "NSMessage": "openURL",
   "NSPortName": "Folx",
   "NSSendTypes": [
    "NSPasteboardTypeString",
    "public.url",
    "NSStringPboardType",
    "NSURLPboardType",
    "NSFilenamesPboardType"
   ]
  }
 ],
 "OSAScriptingDefinition": "Folx4.sdef",
 "SUAllowsAutomaticUpdates": true,
 "SUExpectsDSASignature": false,
 "SUFeedURL": "https://cdn.electronic.us/products/folx/mac/update/settings.xml",
 "SUPublicDSAKeyFile": "dsa_pub.pem",
 "UTExportedTypeDeclarations": [
  {
   "UTTypeConformsTo": [
    "public.data",
    "public.item",
    "com.bittorrent.torrent"
   ],
   "UTTypeDescription": "BitTorrent Document",
   "UTTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "UTTypeIdentifier": "org.bittorrent.torrent",
   "UTTypeReferenceURL": "http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html",
   "UTTypeTagSpecification": {
    "com.apple.ostype": "TORR",
    "public.filename-extension": [
     "torrent"
    ],
    "public.mime-type": "application/x-bittorrent"
   }
  }
 ]
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 7.2449188232421875,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 47,
    "sizeofcmds": 5936,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 47,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Minimum Version Requirement Command for tvOS",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 406528,
     "offset": " 0x80"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 406528,
     "offset": " 0x90"
    },
    {
     "description": 406528,
     "size": 5,
     "offset": " 0x98"
    },
    {
     "description": "UNIX Thread command",
     "size": 12,
     "offset": " 0xa0"
    },
    {
     "description": "Dynamically linked shared library identification command",
     "size": 1702125407,
     "offset": " 0xa8"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0xb8"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}
v5.26
๐Ÿ”ถ App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
๐Ÿ–ฅ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "BuildMachineOSBuild": "20G165",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleDisplayName": "Folx",
 "CFBundleDocumentTypes": [
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "torrent"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "BitTorrent Document",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSHandlerRank": "Owner",
   "LSItemContentTypes": [
    "org.bittorrent.torrent"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "folx"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "Folx Download file",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSTypeIsPackage": "YES"
  }
 ],
 "CFBundleExecutable": "Folx",
 "CFBundleGetInfoString": "Folx 3.0",
 "CFBundleIconFile": "folxicon",
 "CFBundleIdentifier": "com.eltima.Folx3",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "3.0",
 "CFBundleName": "Folx",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "5.26",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleURLTypes": [
  {
   "CFBundleURLName": "magnet URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "magnet"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Run scheduled tasks",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "rstf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Open at Login",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "oalf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Extension URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "openinfolx3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "Web site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "http",
    "https"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "FTP site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "ftp"
   ]
  }
 ],
 "CFBundleVersion": "13983",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12A7403",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "10.15.6",
 "DTSDKBuild": "19G68",
 "DTSDKName": "macosx10.15",
 "DTXcode": "1210",
 "DTXcodeBuild": "12A7403",
 "FRFeedbackReporter.defaultSender": "firstEmail",
 "FRFeedbackReporter.targetURL": "https://feedback.electronic.us/emailstore/submit.php?application=%@",
 "FolxExtensionsURL": "https://cdn.electronic.us/download/ext/folx/install/index2.html",
 "FolxFeaturesURL": "https://www.electronic.us/products/folx/#features",
 "FolxHelpURL": "https://helpdesk.electronic.us/folx",
 "FolxProductURL": "https://www.electronic.us/products/folx/",
 "FolxPurchaseURL": "https://www.electronic.us/products/folx/purchase/?utm_source=folx&utm_medium=software&utm_campaign=softwaretracking",
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.utilities",
 "LSHasLocalizedDisplayName": false,
 "LSMinimumSystemVersion": "10.9",
 "NSAppTransportSecurity": {
  "NSAllowsArbitraryLoads": true
 },
 "NSAppleEventsUsageDescription": "Folx needs to send Apple Events to control other applications.",
 "NSAppleScriptEnabled": true,
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright ยฉ 2021 Electronic Team, Inc. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSPrincipalClass": "FolxApplication",
 "NSServices": [
  {
   "NSMenuItem": {
    "default": "Download links with Folx"
   },
   "NSMessage": "openURL",
   "NSPortName": "Folx",
   "NSSendTypes": [
    "NSPasteboardTypeString",
    "public.url",
    "NSStringPboardType",
    "NSURLPboardType",
    "NSFilenamesPboardType"
   ]
  }
 ],
 "OSAScriptingDefinition": "Folx4.sdef",
 "SUAllowsAutomaticUpdates": true,
 "SUExpectsDSASignature": false,
 "SUFeedURL": "https://cdn.electronic.us/products/folx/mac/update/settings.xml",
 "SUPublicDSAKeyFile": "dsa_pub.pem",
 "UTExportedTypeDeclarations": [
  {
   "UTTypeConformsTo": [
    "public.data",
    "public.item",
    "com.bittorrent.torrent"
   ],
   "UTTypeDescription": "BitTorrent Document",
   "UTTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "UTTypeIdentifier": "org.bittorrent.torrent",
   "UTTypeReferenceURL": "http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html",
   "UTTypeTagSpecification": {
    "com.apple.ostype": "TORR",
    "public.filename-extension": [
     "torrent"
    ],
    "public.mime-type": "application/x-bittorrent"
   }
  }
 ]
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 7.3150634765625,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 45,
    "sizeofcmds": 5904,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 45,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Linker Option Command",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 408576,
     "offset": " 0x80"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 408576,
     "offset": " 0x90"
    },
    {
     "description": 408576,
     "size": 5,
     "offset": " 0x98"
    },
    {
     "description": "UNIX Thread command",
     "size": 12,
     "offset": " 0xa0"
    },
    {
     "description": "Dynamically linked shared library identification command",
     "size": 1702125407,
     "offset": " 0xa8"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}
v5.25
๐Ÿ”ถ App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
๐Ÿ–ฅ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "AiryURL": "http://mac.eltima.com/youtube-downloader-mac.html?utm_source=Folx%20build&utm_medium=build&utm_campaign=Airy%20in%20Folx",
 "BuildMachineOSBuild": "20E232",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleDisplayName": "Folx",
 "CFBundleDocumentTypes": [
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "torrent"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "BitTorrent Document",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSHandlerRank": "Owner",
   "LSItemContentTypes": [
    "org.bittorrent.torrent"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "folx"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "Folx Download file",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSTypeIsPackage": "YES"
  }
 ],
 "CFBundleExecutable": "Folx",
 "CFBundleGetInfoString": "Folx 3.0",
 "CFBundleIconFile": "folxicon",
 "CFBundleIdentifier": "com.eltima.Folx3",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "3.0",
 "CFBundleName": "Folx",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "5.25",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleURLTypes": [
  {
   "CFBundleURLName": "magnet URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "magnet"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Run scheduled tasks",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "rstf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Open at Login",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "oalf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Extension URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "openinfolx3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "Web site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "http",
    "https"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "FTP site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "ftp"
   ]
  }
 ],
 "CFBundleVersion": "13974",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12A7403",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "10.15.6",
 "DTSDKBuild": "19G68",
 "DTSDKName": "macosx10.15",
 "DTXcode": "1210",
 "DTXcodeBuild": "12A7403",
 "FRFeedbackReporter.defaultSender": "firstEmail",
 "FRFeedbackReporter.targetURL": "https://feedback.eltima.com/emailstore/submit.php?application=%@",
 "FolxExtensionsURL": "https://cdn.eltima.com/download/ext/folx/install/index2.html",
 "FolxFeaturesURL": "https://mac.eltima.com/download-manager.html#features",
 "FolxHelpURL": "https://wiki.eltima.com/user-guides/folx-guide.html",
 "FolxProductURL": "https://mac.eltima.com/download-manager.html",
 "FolxPurchaseURL": "http://mac.eltima.com/downloader.html?utm_source=folx&utm_medium=software&utm_campaign=softwaretracking",
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.utilities",
 "LSHasLocalizedDisplayName": false,
 "LSMinimumSystemVersion": "10.9",
 "NSAppTransportSecurity": {
  "NSAllowsArbitraryLoads": true
 },
 "NSAppleEventsUsageDescription": "Folx needs to send Apple Events to control other applications.",
 "NSAppleScriptEnabled": true,
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright ยฉ 2020 Eltima Software. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSPrincipalClass": "FolxApplication",
 "NSServices": [
  {
   "NSMenuItem": {
    "default": "Download links with Folx"
   },
   "NSMessage": "openURL",
   "NSPortName": "Folx",
   "NSSendTypes": [
    "NSPasteboardTypeString",
    "public.url",
    "NSStringPboardType",
    "NSURLPboardType",
    "NSFilenamesPboardType"
   ]
  }
 ],
 "OSAScriptingDefinition": "Folx4.sdef",
 "SUAllowsAutomaticUpdates": true,
 "SUExpectsDSASignature": false,
 "SUFeedURL": "https://cdn.eltima.com/download/folx-updater/folx.xml",
 "SUPublicDSAKeyFile": "dsa_pub.pem",
 "UTExportedTypeDeclarations": [
  {
   "UTTypeConformsTo": [
    "public.data",
    "public.item",
    "com.bittorrent.torrent"
   ],
   "UTTypeDescription": "BitTorrent Document",
   "UTTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "UTTypeIdentifier": "org.bittorrent.torrent",
   "UTTypeReferenceURL": "http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html",
   "UTTypeTagSpecification": {
    "com.apple.ostype": "TORR",
    "public.filename-extension": [
     "torrent"
    ],
    "public.mime-type": "application/x-bittorrent"
   }
  }
 ]
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 6.0225372314453125,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 46,
    "sizeofcmds": 5968,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 46,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Linker Optimization Hint",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 337920,
     "offset": " 0x80"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 337920,
     "offset": " 0x90"
    },
    {
     "description": 337920,
     "size": 5,
     "offset": " 0x98"
    },
    {
     "description": "UNIX Thread command",
     "size": 12,
     "offset": " 0xa0"
    },
    {
     "description": "Dynamically linked shared library identification command",
     "size": 1702125407,
     "offset": " 0xa8"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}
v5.24
๐Ÿ”ถ App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
๐Ÿ–ฅ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "AiryURL": "http://mac.eltima.com/youtube-downloader-mac.html?utm_source=Folx%20build&utm_medium=build&utm_campaign=Airy%20in%20Folx",
 "BuildMachineOSBuild": "19H2",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleDisplayName": "Folx",
 "CFBundleDocumentTypes": [
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "torrent"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "BitTorrent Document",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSHandlerRank": "Owner",
   "LSItemContentTypes": [
    "org.bittorrent.torrent"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeExtensions": [
    "folx"
   ],
   "CFBundleTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "CFBundleTypeName": "Folx Download file",
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "LSTypeIsPackage": "YES"
  }
 ],
 "CFBundleExecutable": "Folx",
 "CFBundleGetInfoString": "Folx 3.0",
 "CFBundleIconFile": "folxicon",
 "CFBundleIdentifier": "com.eltima.Folx3",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "3.0",
 "CFBundleName": "Folx",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "5.24",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleURLTypes": [
  {
   "CFBundleURLName": "magnet URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "magnet"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Run scheduled tasks",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "rstf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Open at Login",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "oalf3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLName": "Folx Extension URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "openinfolx3"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "Web site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "http",
    "https"
   ]
  },
  {
   "CFBundleURLName": "FTP site URL",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "ftp"
   ]
  }
 ],
 "CFBundleVersion": "13966",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "12A7403",
 "DTPlatformName": "macosx",
 "DTPlatformVersion": "10.15.6",
 "DTSDKBuild": "19G68",
 "DTSDKName": "macosx10.15",
 "DTXcode": "1210",
 "DTXcodeBuild": "12A7403",
 "FRFeedbackReporter.defaultSender": "firstEmail",
 "FRFeedbackReporter.targetURL": "https://feedback.eltima.com/emailstore/submit.php?application=%@",
 "FolxExtensionsURL": "https://cdn.eltima.com/download/ext/folx/install/index2.html",
 "FolxFeaturesURL": "https://mac.eltima.com/download-manager.html#features",
 "FolxHelpURL": "https://wiki.eltima.com/user-guides/folx-guide.html",
 "FolxProductURL": "https://mac.eltima.com/download-manager.html",
 "FolxPurchaseURL": "http://mac.eltima.com/downloader.html?utm_source=folx&utm_medium=software&utm_campaign=softwaretracking",
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.utilities",
 "LSHasLocalizedDisplayName": false,
 "LSMinimumSystemVersion": "10.9",
 "NSAppTransportSecurity": {
  "NSAllowsArbitraryLoads": true
 },
 "NSAppleEventsUsageDescription": "Folx needs to send Apple Events to control other applications.",
 "NSAppleScriptEnabled": true,
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright ยฉ 2020 Eltima Software. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSPrincipalClass": "FolxApplication",
 "NSServices": [
  {
   "NSMenuItem": {
    "default": "Download links with Folx"
   },
   "NSMessage": "openURL",
   "NSPortName": "Folx",
   "NSSendTypes": [
    "NSPasteboardTypeString",
    "public.url",
    "NSStringPboardType",
    "NSURLPboardType",
    "NSFilenamesPboardType"
   ]
  }
 ],
 "OSAScriptingDefinition": "Folx4.sdef",
 "SUAllowsAutomaticUpdates": true,
 "SUExpectsDSASignature": false,
 "SUFeedURL": "https://cdn.eltima.com/download/folx-updater/folx.xml",
 "SUPublicDSAKeyFile": "dsa_pub.pem",
 "UTExportedTypeDeclarations": [
  {
   "UTTypeConformsTo": [
    "public.data",
    "public.item",
    "com.bittorrent.torrent"
   ],
   "UTTypeDescription": "BitTorrent Document",
   "UTTypeIconFile": "FolxDocumentIcon",
   "UTTypeIdentifier": "org.bittorrent.torrent",
   "UTTypeReferenceURL": "http://www.bittorrent.org/beps/bep_0000.html",
   "UTTypeTagSpecification": {
    "com.apple.ostype": "TORR",
    "public.filename-extension": [
     "torrent"
    ],
    "public.mime-type": "application/x-bittorrent"
   }
  }
 ]
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 6.02197265625,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 46,
    "sizeofcmds": 5968,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 3,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": "Symbol segment command",
     "size": 46,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Linker Optimization Hint",
     "size": 2195589,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 2195589,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 337920,
     "offset": " 0x80"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 337920,
     "offset": " 0x90"
    },
    {
     "description": 337920,
     "size": 5,
     "offset": " 0x98"
    },
    {
     "description": "UNIX Thread command",
     "size": 12,
     "offset": " 0xa0"
    },
    {
     "description": "Dynamically linked shared library identification command",
     "size": 1702125407,
     "offset": " 0xa8"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}