Does Shazam work on Apple Silicon?

โœณ๏ธ Yes, works via Rosetta 2

May also be known as Shazam or Shazam Mac Shazam

๐Ÿ“š Bundle Version History

com.shazam.mac.Shazam

v2.10.0
๐Ÿ”ถ App has not yet been reported to be native to Apple Silicon
๐Ÿ–ฅ Supported Architectures X86
Full Info Plist
{
 "ATSApplicationFontsPath": "Fonts",
 "BuildMachineOSBuild": "18G95",
 "CFBundleDevelopmentRegion": "en",
 "CFBundleExecutable": "Shazam",
 "CFBundleIconFile": "AppIcon",
 "CFBundleIconName": "AppIcon",
 "CFBundleIdentifier": "com.shazam.mac.Shazam",
 "CFBundleInfoDictionaryVersion": "6.0",
 "CFBundleName": "Shazam",
 "CFBundlePackageType": "APPL",
 "CFBundleShortVersionString": "2.10.0",
 "CFBundleSignature": "????",
 "CFBundleSupportedPlatforms": [
  "MacOSX"
 ],
 "CFBundleURLTypes": [
  {
   "CFBundleTypeRole": "Editor",
   "CFBundleURLIconFile": "shazam",
   "CFBundleURLName": "com.shazam.mac.Shazam",
   "CFBundleURLSchemes": [
    "shazammac"
   ]
  }
 ],
 "CFBundleVersion": "690",
 "DTCompiler": "com.apple.compilers.llvm.clang.1_0",
 "DTPlatformBuild": "11B500",
 "DTPlatformVersion": "GM",
 "DTSDKBuild": "19B89",
 "DTSDKName": "macosx10.15",
 "DTXcode": "1120",
 "DTXcodeBuild": "11B500",
 "ITSAppUsesNonExemptEncryption": false,
 "LSApplicationCategoryType": "public.app-category.music",
 "LSMinimumSystemVersion": "10.12",
 "LSUIElement": true,
 "NSAppTransportSecurity": {
  "NSAllowsArbitraryLoads": true
 },
 "NSHumanReadableCopyright": "Copyright ยฉ 2018 Apple Inc. All rights reserved.",
 "NSMainNibFile": "MainMenu",
 "NSMicrophoneUsageDescription": "Discover the music playing around you.",
 "NSPrincipalClass": "NSApplication"
}
Full Meta Details
{
 "fileSize": 0.238311767578125,
 "architectures": [
  {
   "bits": "64-bit",
   "fileType": "Demand Paged Executable File",
   "header": {
    "magic": 3489328638,
    "cputype": 7,
    "cpusubtype": 3,
    "filetype": 2,
    "ncmds": 46,
    "sizeofcmds": 368,
    "flags": [
     "The object file has no undefined references and is executable.",
     "The object file is the input for the dynamic linker and can not be staticly link edited again.",
     "undefined"
    ],
    "reserved": 0
   },
   "loadCommandsInfo": [
    {
     "description": 4277009103,
     "size": 524291,
     "offset": " 0x0"
    },
    {
     "description": 524291,
     "size": 46,
     "offset": " 0x8"
    },
    {
     "description": "Linker Optimization Hint",
     "size": 131205,
     "offset": " 0x10"
    },
    {
     "description": 131205,
     "size": 25,
     "offset": " 0x18"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1095786335,
     "offset": " 0x20"
    },
    {
     "description": 1095786335,
     "size": 20306,
     "offset": " 0x28"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 25,
     "offset": " 0x60"
    },
    {
     "description": "64-bits Segment Load Command",
     "size": 1163157343,
     "offset": " 0x68"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 8960,
     "offset": " 0x80"
    },
    {
     "description": 0,
     "size": 8960,
     "offset": " 0x90"
    },
    {
     "description": 8960,
     "size": 5,
     "offset": " 0x98"
    },
    {
     "description": "UNIX Thread command",
     "size": 14,
     "offset": " 0xa0"
    },
    {
     "description": "Dynamic Linker Load Command",
     "size": 1702125407,
     "offset": " 0xa8"
    }
   ],
   "magic": "cffaedfe",
   "offset": "0",
   "processorSubType": 3,
   "processorType": "X86"
  }
 ]
}