Minecraft Sildur's Vibrant shaders v1.31 Lite vs High vs Extreme, Optifine vs Sodium, ARM M1 Max Mac

Minecraft Sildur's Vibrant shaders v1.31 Lite vs High vs Extreme, Optifine vs Sodium, ARM M1 Max Mac